Psicòloga, Mestra i Kinesiòloga. Psicoteràpia per a la calma. La kinesiologia busca, detecta i equilibra els efectes emocionals i fisiològics de l'estrès. Neurociència aplicada.

REFLEXES PRIMARIS


Els reflexes primaris (moviments involuntaris) són reflexes innats o que apareixen els primers mesos de vida i que faciliten el desenvolupament i la supervivència primerenca dels nadons. Alguns d'aquests reflexes s'inhibeixen durant els primers anys de vida un cop ja han realitzat la seva funció i deixen pas a la conducta voluntària i al control postural (reflexes posturals). Altres es mantenen per tal d'afavorir la coordinació motriu o el bon funcionament del sistema vestibular (de l'equilibri).

Diversos estudis demostren que si aquest reflexes primaris no són integrats o inhibits correctament poden causar problemes ja que dificulten l'acció dels reflexes posturals. A curt i llarg termini, des de la infantesa a l'edat adulta. Problemes de relació, emocions inestables, dificultats físiques i d'aprenentatge o mostrar un comportament social inadaptat.

Alguns dels indicadors d'aquests problemes i dificultats són:

-Mareig quan es viatja en qualsevol transport.
-Dificultats d'equilibri.
-Tendència a caure fins i tot quan s'està assegut en una cadira.
-Incomoditat d'estar assegut.
-Cames en forma de W quan seus a terra.
-Manca de coordinació en jocs de pilota.
-Poca destresa manual.
-Moviments amb la boca mentre es fan moviments amb les mans.
-Dificultats en la percepció visual.
-Lateralitat confosa.
-Escriptura pobre.
-Lentitud per copiar.
-Problemes de parla i articulació.
-Enuresi.
-Ansietat sense motiu i angoixa.
-Cicles d'hiperactivitat seguits d'un excés de fatiga.
-Pobre sentit del temps.
-Mala organització.
-Altres.


A les sessions de kinesiologia neuroenergètica, es fa una valoració de quins són els reflexes primaris que segueixen actius i quin són els reflexes posturals que mostren dificultats. Seguidament es fa una correcció a través del test muscular i la digitopuntura per tal d'alliberar i equilibrar l'estrès que ha bloquejat aquest correcte desenvolupament infantil.


Reflex de Redreçament ocular-encefàlic.


Bibliografia: Goddard, Sally. Reflejos, aprendizaje y comportamiento. Una ventana abierta para entender la mente y el comportamiento de niños y adultos. Vida y kinesiologia ediciones. Barcelona 2005.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada